Kdo hradí opravy?

Nejste si úplně jisti, kdo hradí opravy, když se v pronajaté nemovitosti něco pokazí? Podle občanského zákoníku nájemce platí i provádí běžnou údržbu a drobné opravy. V plné výši hradí nájemce částky za běžnou údržbu, u drobných oprav částku do 1 000 Kč.

Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou se rozumí udržování a čištění nemovitosti včetně zařízení a vybavení. jde zejména o malování, tapetování, čištění podlah, obkladů stěn, čištění odpadů, udržování zařízení ve funkčním stavu (např. vodovodní baterie, radiátory, světla).

Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí nemovitosti a je ve vlastnictví pronajímatele. Povinnost nájemníka Nájemník je povinen dát pronajímateli o poškozeních nebo závadách vědět co nejdříve (doporučujeme upřesnit si v nájemní smlouvě). V případě větší závady musí pronajímatele nájemce informovat bezodkladně.

Povinnost pronajímatele

Pronajímatel je povinen zajistit všechny opravy, které se již nedají považovat za drobné. jestliže jsou spotřebiče nebo nábytek uvedený ve smlouvě, je majitel v případě poruchy povinen je opravit nebo koupit nové. Pokud nejsou věci zapsány ve smlouvě, jsou brány jako dar, na který se v případě poruchy nevztahuje nárok na opravu nebo výměnu.

Kdy má právo pronajímatel vstoupit do bytu?

Podle zákona má majitel právo svůj byt kontrolovat. Nicméně by svůj úmysl měl oznámit v dostatečném předstihu nájemci. V případě havárie ovšem majitel souhlas se vstupem do bytu nepotřebuje.

Zauali jsme vás? Napište nám!

*
*
*
*