Inspekce nemovitosti

Prodávající má ze zákona povinnost seznámit kupujícího s technickým stavem nemovitosti. V opačném případě riskuje jejich pozdější reklamaci, kvůli které může vracet i nemalou část kupní ceny. Zajistíme technický průkaz nemovitosti, který vám ušetří pozdější starosti. Kupující může reklamaci uplatnit až do 5 let od nákupu. S námi mu peníze vracet nebudete! Zároveň vám pomůžeme s vystavením také Průkazu energetické náročnosti nemovitosti, který je povinnou přílohou kupní smlouvy.

ilustrační obrázek

Co znamená inspekce nemovitosti?

Jedná se o zjištění technického stavu domu - skrytých i zjevných vad. Během inspekce se objekt vyhodnocuje z hlediska poruch a možných rizik, a to na základě měřících přístrojů, zjevných projevů a zkušeností inspektora.

ilustrační obrázek

Kdo inspekci provádí?

Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb. Inspektor je vyškolen na vyhledávání případných poruch nemovitostí.

Co inspekce nemovitostí hodnotí?

technické zařízení budovy

úniky tepla

statika

požární bezpečnost

bezpečnost budovy při užívání

povrch podlah a stěn

izolace proti vodě

zvuk a hluk

škodlivé látky

hygienické podmínky

Zaujali jsme vás? Napište nám!

*
*
*
*